blank

Dentalna fotografija

 • Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o principima snimanja, obrade i prezentacije dentalnih fotografija.
 • Primjena fotografije u svakodnevnoj kliničkoj praksi
  Razlika između digitalnog i klasičnog foto-aparata, prednosti digitalne fotografije, osnove digitalne fotografije,
  Osnovni principi intraoralnog snimanja, osnovni principi ekstraoralnog snimanja, standardi snimanja, izoštravanje, dubinska oštrina, rasvjeta, najčešće pogreške prilikom snimanja
  Ekstraoralno snimanje - profil i en face, standardi slikanja ekstraoralnih fotografija, simetrija lica, fotogrametrija, referentne točke i ostale varijable u fotografskim analizama
  Intraoralno snimanje: standardni setovi fotografija i principi, makro fotografiranje, fotografiranje ispuna, protetskih nadomjestaka, patoloških promjena mekih i tvrdih tkiva, anatomskih formacija i fotografiranje tijekom stomatološkog i kirurškog zahvata
  Prebacivanje fotografija u računalo, osnove pohrane i obrade fotografije na računalu.
  Organizacija fotografija, sigurnosna kopija-backup, dijeljenje i slanje na udaljena računala, prezentiranje fotografija
 • Obavezna literatura:
  1. Skripta iz dentalne fotografije

  Izborna literatura:
  1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006.

 • Provoditi pomoćnu dijagnostičku metodu dentalne fotografije koja pomaže u planiranju terapije, praćenju i evaluaciji ishoda terapije, komunikaciji s pacijentima te podiže imidž ordinacije.

webmail studomat