blank

Etika u dentalnoj medicini

 • Temeljna zadaća ovog kolegija je upoznavanje studenata s etičkim intelektualnim oruđima koja su im potrebna za primjereno obavljanje profesije dentalnog higijeničara u kontekstu zdravstvene zaštite i biznisa.
 • 1. Profesija dentalne medicine i profesionalna etika (moral, etika, obveze i načela; biti etičan je pitanje izbora; etički kodeksi u području dentalne medicine – komparativna analiza; profesija i profesionalne dužnosti)
  2. Kategorije profesionalnih dužnosti (pacijent kao prioritet; idealni odnosi liječnik-pacijent; središnje vrednote profesije dentalne medicine; kompetencije; privrženost načelima služenja javnosti; idealni kolegijalni odnosi među doktorima dentalne medicine; odnosi između dentalne medicine i šireg društva; pristupačnost usluga; profesionalni integritet i naobrazba).
  3. Središnje vrednote profesije dentalne medicine (život i opće zdravlje pacijenta; pacijentovo oralno zdravlje; autonomija pacijenta; profesionalni obrasci prakse; estetika; učinkovitost korištenja raspoloživih resursa).
  4. Odnos između pacijenta i doktora dentalne medicine(model ceha/gilde; model korisnika;
  komercijalni model; interaktivni model; autonomija vs. paternalizam; dužnost govorenja istine i informirani pristanak).
  5. Postupci donošenja etičkih odluka (određivanje opcija; determiniranje profesionalnih i drugih prioriteta; rangiranje opcija; sukob profesionalnih dužnosti; svjesno nepoštivanje profesionalnih dužnosti; moralne navike, rasuđivanje i savjest).

  Teme seminara:
  1. Pacijenti sa smanjenim sposobnostima (odlučivanje o tretmanu osoba sa smanjenim sposobnostima; uloga roditelja i staratelja; sposobnost donošenja autonomnih odluka).
  2. Suradnja s pacijentima (poticanje informiranosti i suradnje; integritet; autonomija; prekid liječenja nekooperativnog pacijenta).
  3. Loš profesionalni ishod i rad (kako se postaviti kada se uoči loš profesionalni rad nekog kolege; što kada pacijent pita o vrednovanju rada prethodnog doktora dentalne medicine; što kada pacijent ne pita a rad je loš i s posljedicama na trenutno oralno zdravlje; što kada sam liječnik učini loš zahvat i toga je svjestan).
  4. Praktični rad doktora dentalne medicine kao suradnička aktivnost (suradnja vs. usamljeni jahač; suradnja doktora opće dentalne medicine i specijalista; drugi suradnici u timu; suradnja kroz konflikt).
  5. Povjerljivost i pacijentova medicinska dokumentacija (povjerljivost kao opća profesionalna dužnost; povjerljivost i zdravstveni profesionalci; izuzeće od poštivanja profesionalne tajne: elektroničko pohranjivanje i povjerljivost).
  6. Doktori dentalne medicine i HIV.
  7. Društvena pravednost i pristupačnost oralno-zdravstvene zaštite (društvena pravednost; temeljne potrebe i pravedna distribucija oralne zaštite; pravednost i slobodno tržište; osnovna zaštita oralnog zdravlja).
  8. Dentalna medicina kao odnos poslovnog upravljanja (novi izazovi za dentalnu medicinu; etika oglašavanja i reklamiranja; natjecateljstvo i profesionalni integritet; različiti modeli i filozofije prakse dentalne medicine).
  9. Profesija dentalne medicine i zajednica
 • Obavezna literatura:
  1. Ozar, David and Sokol, David (2002) Dental Ethics at Chairside: Professional Principles and Practical Applications (second edition). Washington D.C.: Georgetown University Press.
  2. Williams, Johns (2007) Priručnik etike dentalne medicine World Dental Federation. Ferney-Voltaire: FDI. Elektronička verzija: http://www.fdiworldental.org/content/fdi-dental-ethics-manual. Hrvatski prijevod dostupan na: http://www.hsk.hr/adminmax/File/PSE%20-%20final.pdf
  3. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore. Elektronička verzija: http://www.hsk.hr/?page=akti-kodeks
  4. Načela etike i kodeks profesionalnog ponašanja Američkog stomatološkog udruženja. Elektronička verzija: http://www.ada.org/prof/prac/law/code (Prevela G. Cerjan-Letica; umnoženo za potrebe studija na Stomatološkom fakultetu).

  Izborna literatura:

 • 1. Objasniti veze između etičkih koncepata, zdravstvenih praksi i profesionalnih postupaka, čime se postiže sposobnost moralnog profesionalnog odlučivanja i ponašanja te jasnije individualno snalaženje u suvremenim izazovima.
  2. Implementirati etički kodeks u kreiranje profesionalnih odluka.

webmail studomat