blank

Biologija i histologija stanice

 • Upoznati osnove biologije stanice. Usvojiti znanja o građi stanice. Upoznati strukturu i funkciju staničnih organela. Usvojiti najnovije spoznaje o važnosti i regulaciji staničnog ciklusa. Usvojiti osnovna znanja iz područja histologije. Steći znanja o vrstama i karakteristikama tkiva. Usvojiti znanja o građi i funkciji usne šupljine i žlijezda usne šupljine.

 • Svojstva i funkcije stanice. Porijeklo stanica. Građa. Tipovi. Kemijski sastav stanice. Stanična membrana. Građa. Funkcija. Pasivni i aktivni transport. Endocitoza i egzocitoza.  Membranski sustavi stanice. Endoplazmatski retikulum, građa i funkcija. Golgijev aparat, građa i funkcija. Lizosomi. Peroksisomi. Energetika stanice. Građa i funkcija mitohondrija. Nastajanje ATP. Jezgra. Struktura jezgre. Eukromatin i heterokromatin. Transport između jezgre i citoplazme. Kromosomi. Humani genom. Nukleinske kiseline. Struktura. Tipovi. Organizacija genoma čovjeka. Replikacija DNA. Genska ekspresija. Transkripcija. Translacija. Regulacija genske ekspresije. Stanični ciklus. Faze. Mehanizam regulacije. Mitoza. Profaza. Metafaza. Anafaza. Telofaza. Uvod u histologiju. Predmet proučavanja. Pojam tkiva. Formiranje tkiva. Strukturna hijerarhija tkiva, organi, organski sustavi. Epitelno tkivo. Svojstva. Klasifikacija. Funkcija. Vezivno tkivo. Podjela. Karakteristike. Komponente. Hrskavično tkivo. Tipovi hrskavice. Karakteristike. Koštano tkivo. Opće karakteristike kosti. Stanice. Koštani matriks. Mišićno tkivo. Tipovi mišićnog tkiva. Karakteristike i funkcije. Princip kontrakcije. Živčano tkivo. Tipovi stanica. Prijenos signala. Sinapsa. Usna šupljina. Građa usne šupljine. Jezik. Ždrijelo. Zubi. Tvorbe pridružene zubu. Žlijezde usne šupljine. Žlijezde slinovnice, histološke karakteristike. 
 • Obavezna literatura:

  1. G.M. Cooper, R.E. Hausmann, Stanica: molekularni pristup, Medicinska naklada, Zagreb, 2010. V izdanje
  2. L.C. Junqueira, J. Carnerio, RO Kelley: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb 2005. X izdanje

  Izborna literatura:


 • 1. Opisati i objasniti strukturu, značaj i funkciju različitih staničnih organela
  2. Definirati i razumjeti biološke mehanizme u osnovi održavanja staničnog genoma
  3. Analizirati mikroskopsku građu stanice i različitih tkiva
  4. Opisati morfološke karakteristike tkiva
  5. Znati povezati strukturu i funkciju tkiva
  6. Znati građu i ulogu svih komponenti usne šupljine

webmail studomat