blank

Prehrana i zdravlje

 • Poznavanje osnovnih hranjivih elemenata i njihov utjecaj na tjelesne funkcije
  Poznavanje službenih preporuka o ljudskim energetskim i prehrambenim potrebama
  Upoznavanje sastava hrane koja utječe na zdravlje uključujući pravilnu prehranu
  Upoznavanje izbora prehrane u različitim populacijskim grupama
  Razumijevanje deklaracija hrane i prehrambenih namirnica
  Dovoljno znanje općih prehrambenih načela pri razlikovanju zdrave i ne zdrave hrane
  Odnos prehrane na opće zdravlje populacije, dentalno i oralno zdravlje
  Uloga prehrane u etiologiji karijesa
  Dijetetski zahtjevi skupina s posebnim potrebama i utjecaj prehrane na dob, kulturu i zanimanje
  Patofiziologija i fiziologija probavnog sustava
  Simptomi i znaci manjka hranjivih tvari u malnutriciji
  Klinička obilježja s patofiziologijom pretilosti
  Klinički znakovi s patofiziologijom: manjak hranjivih tvari - malnutricija, višak hranjivih tvari - pretilost
 • Uvod u prehranu i prehrambene namirnice
  Potrebe za energijom, energetska bilanca
  Hranjive tvari bjelančevine, ugljikohidrati, masti
  Energetske potrebe organizma
  Energetska vrijednost namirnica
  Vitamini i minerali
  Prehrana posebnih skupina: djeca, trudnice, starija populacija
  Termička obrada namirnica
  Nepodnošenje određenih namirnica
  Poremećaji prehrane
 • Obavezna literatura:
  1. Mandić M.L.: Znanost o prehrani, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Osijek 2003.
  2. Lukić M, A. Včev.: Prehrana i ulkusna bolest, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek 1997, II izdanje 2005. III izdanje 2009.
  3. Lukić M, A. Včev.: Prehrana i upalne bolesti crijeva, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek. 2006.

  Izborna literatura:
  Verbanac D.: O prehrani, što, kada i zašto jesti, Školska knjiga, Zagreb 2003.
  Mandić M.L.: Dijetoterapija, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Osijek 2014.
  Živković, R.: Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.

 •  Na temelju prehrambene anamneze, utvrditi moguće nepravilnosti uzimanja hrane kod pojedinaca i grupa, posebice s posljedicama na opće i oralno zdravlje.
  Opisati učinak nedovoljnog ili pretjeranog unosa hranjivih tvari u organizam.
  prirediti preporuke za pravilnu ishranu svih populacijskih skupina, posebice najranjivijih: djece, trudnica, starijih osoba
  opisati osnove prehrambenih namirnica i ulogu hranjivih tvari: bjelančevina, ugljikohidrata, masti, vitamina i minerala u rastu i razvoju organizma, posebno s osvrtom na oralno zdravlje.
  Opisati osnove proizvodnje prehrambenih namirnica, pravilnim rukovanjem, skladištenjem, termičkom obradom, zaštitom i čuvanjem kvalitete i prehrambenih svojstava namirnica.

webmail studomat