blank

Uvod u dentalnu medicinu

 • Ovaj predmet prvi je stomatološki predmet u kurikulumu dentalnih higijeničara i pripada skupini općih i stomatoloških pretkliničkih predmeta, a zadaća mu je upoznati studente sa budućom strukom, sljedeći načela etike i deontologije.
  Cilj predmeta je kroz odabrane teme predavanja studentima – budućim dentalnim higijeničarima odmah na početku studija pružiti široki uvid u stomatologiju kao stručnu i znanstvenu disciplinu, ali i u stomatologiju kao profesionalno opredjeljenje.
 • Definicija dentalne medicine - pojam etike i deontologije, Povijest dentalne medicine, Edukacijski program, Ustroj i funkcioniranje fakulteta, Prava i obveze studenata, Upoznavanje s osnovama struke,
  Grane dentalne medicine (Stručna i znanstvena usmjerenja u dentalnoj medicini- morfologija i dentalna antropologija, Dječja i preventivna dentalna medicina, Ortodoncija, Endodoncija i restaurativna dentalna medicina, Parodontologija, Oralna kirurgija, Stomatološka protetika, oralna medicina), organizacija stomatološke službe u Republici Hrvatskoj, Timski rad i osoblje,
  Informatizacija u dentalnoj medicini, Što nakon završenog fakulteta, Kako uspješno učiti,
  Dijagnostika oralne higijene i indeksi oralne higijene, inspekcija usne šupljine (registriranje karijesa, zubnih nadoknada, ispuna, protetskih radova i sl.), inspekcija usne šupljine, registriranje parodontalnih indeksa, Metode za eliminaciju supragingivalnog zubnog kamenca
  Metode za eliminaciju subgingvalnog zubnog kamenca (elektronski aparati), Poliranje zubi i i sredstva za smanjivanje osetljivosti korjenova zuba, Kontrolni pregledi (komunikacija, zakazivanje , sadržaj), Motivacija i remotivacija pacijenata za održavanje oralne higijene,
  Obuka pacijenata sa prirodnom denticijom, protetskim nadomjestcima i ortodontskim aparatima za održavanje oralne higijene, Obuka pacijenata sa implantima i suprastrukturama za održavanje oralne higijene, Održavanje oralne higijene u hospitaliziranih pacijenata i pacijenata sa visokim medicinskim rizicima, Oralna higijena u programima stomatološke zaštite
 • Obavezna literatura:

  1. Keros J. Uvod u stomatologiju. Stomatološki fakultet u Zagrebu 2007.
  2. Jerolimov V. Hrvatsko stomatološko društvo od Austro-Ugarske monarhije do Europske unije, Hrvatski liječnički zbor, 2013.

  Izborna literatura:

  1.Hraste – Gržić, Uvod u stomatologiju, Opća i socijalna stomatologija, Medicinski fakultet Rijeka, 2006.
  2. Zakon o stomatološkoj djelatnosti, 2007.
  3. Topić B., Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo - Zagreb, 2002.

 •  
 • 1. Opisati značajke dentalne medicine kao znanosti
  2. Interpretirati položaj dentalne medicine i dentalne higijena u zdravstvenom sustavu RH
  3. Opisati i sistematizirati dijagnostičke meotde u dentlanoj medicine
  4. Opisati i sistematizirati osnovne terapijske procedure u dentalnoj medicini

webmail studomat