blank

Ispis

Integrativna medicina

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj kolegija je naučiti provjeru, unaprjeđenje i proširenje znanja i vještina te rješavanja (dijagnostičko - terapijskih) konkretnih prikaza slučajeva bolesnika u ambulanti fizioterapeuta.
 • Specifičnosti postupka u fizioterapiji u procjeni etiologije bolesti, prevencije, dijagnostike, liječenja, komplikacija bolesti i rehabilitaciji bolesnika
  Specifičnosti bolničkog i izvanbolničkog morbiditeta i mortaliteta
  Suradnja s konzultantima i razlike u načinu rada liječnika obiteljske medicine i specijalista konzultanta
  Prepoznavanje najčešćih razloga dolazaka bolesnika
  Prepoznavanje utjecaja vanjskih čimbenika na bolesti i zdravlje čovjeka
  Rješavanje prikaza slučajeva bolesnika – postavljanje dijagnoze i ordiniranje terapije uz kontrolu stanja bolesnika
 • Obvezatna literatura:
  1. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.

 • 1. Imenovati glavna područja interne medicine i unutar njih osnovne skupine bolesti unutarnjih organa i organskih sustava
  2. Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine bolesti unutarnjih organa i organskih sustava kao jedinstvene kliničke entitete
  3. Opisati vodeće simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava i povezati ih u specifične kliničke slike i sindrome te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta
  4. Prezentirati diferencijalno – dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika
  5. Razlikovati osnovna načela liječenja te planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka
  6. Kritički prosuđivati različite invazivne i neinvazivne metode liječenja pojedinih bolesti i argumentirano ih prezentirati bolesniku
  7. Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja
  8. Prepoznati metode dijagnostike i liječenja u skladu s načelima „medicine utemeljene na dokazima“
  9. Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja anamneze i izvođenja kliničkog pregleda te određivanja radne dijagnoze
  10. Uočiti vodeće simptome bolesti te prepoznati povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima
  11. Prepoznati simptome u životno ugroženog bolesnika i prezentirati vještinu njegova zbrinjavanja
  12. Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze
  13. Razviti vještinu tumačenja i raspravljanja o rezultatima nalaza dijagnostičke obrade bolesnika
  14. Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina
  15. Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina
  16. Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima (algoritmima)
  17. Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika
  18. Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem

webmail studomat