blank

Ispis

IT menadžment

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj kolegija IT menadžment na diplomskom studiju je proširiti znanja i mogućnosti korištenja ICT-a u menadžmentu, kao sastavnici razvoja poslovne strategije u užem i širem okruženju.
  Cilj je da studenti nauče prepoznati probleme ovog područja te ovladaju metodama njihovog rješavanja.
 • 1. Razvojne tendencije IT i njihov utjecaj u menadžmentu. Informacijsko komunikacijska uvjetovanost poslovnog upravljanja. Menadžment informacijski sustav.
  2. Menadžerske informacije ( sintaktički, semantički, pragmatički aspekt )
  3. Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju menadžment informacijskog sustava. Informacijski menadžment.
  4. IT menadžment u upravljanju poslovnim sustavom. MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama MIS-a i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka.
  5. Strateško organiziranje podataka i informacija za MIS: skladišta podataka i baze modela. Primjeri uporabe MIS-a. Aplikativni sadržaji.
  6. Baze podataka kao izvori podataka i informacija za menadžere. Napredno korištenje
  baza podataka.
  7. Statistički aplikativni modeli. Statističke analize za menadžere.
  8. Osnove upravljanja ljudskim potencijalima. Oblikovanje dinamičkih modela upravljanja ljudskim potencijalima. Model maksimiranja zadovoljstva ljudskih potencijala usklađivanjem afiniteta djelatnika i performansi radnih mjesta.
  9. Tehnike kreativnosti timskoga rada i njihova primjena u menadžmentu. Izrada i prezentacija timskih projekata
 • Obvezatna:
  1. Certo, S. C., Certo, S. T. :“Moderni menadžment“, MATE, Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  1.prepoznati osnovne karakteristike suvremenih menadžerskih trendova
  2.razumjeti potrebu korištenja IT menadžmenta
  3.primijeniti i procijeniti učinak pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz IT
  4.razumjeti i poboljšati uvjete za razvoj IS i primjenu IT u organizaciji
  5.argumentirati ulogu IT menadžmenta u poslovanju

webmail studomat