blank

Ispis

Poduzetništvo

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj  predmeta je pomoći studentima u razumijevanju poduzetništva kao proaktivnog ponašanja svakog pojedinca, grupe i institucije u kontekstu globalizacije. Globalizacija utječe na povećanje neizvjesnosti i kompleksnosti u okruženju u  kojem živimo  i  djelujemo  što  na  različite  načine  utječe  na  živote  pojedinaca.  Kako  bi  se  nosili  s  tom  povećanom  nesigurnošću  i kompleksnošću društva potrebne su poduzetničke vještine, osobine i ponašanje.
 • Poduzetnost kao način razmišljanja i djelovanja
  Od ideje do projekta
  Poduzetničke vještine
  Poduzetnik u odnosu prema drugima
  Od projekta do tvrtke
 • Obvezatna literatura:
  1. Oberman Peterka, S.; Perić, J., Delić, A.; Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica, 2016.
 • 1. opisati glavne značajke poduzetništva i poduzetnosti kao ključne kompetencije
  2. opisati djelovanje slobodnoga tržišta u uvjetima tržišnoga gospodarstva
  3. razlikovati organizacijsko-pravne oblike poduzetničkoga pothvata
  4. primijeniti različite tehnike kreativnoga razvoja inovativne poduzetničke ideje i načina njene
  5. provedbe
  6. prepoznati poslovne prilike u lokalnoj zajednici i šire
  7. procijeniti izvedivost poduzetničke ideje
  8. isplanirati realizaciju poslovne ideje od zamisli do provedbe
  9. provesti učenički projekt
  10. pokazati samostalnost i odgovornost u pripremi, provedbi i vrednovanju učeničkoga projekta
  11. vrednovati rezultate provedenoga učeničkog projekta
  12. primijeniti poduzetničke vještine (organizacijske, upravljačke, vještine rada u timu, komunikacijske,
  13. interkulturalne) u realizaciji poduzetničkoga pothvata u obliku učeničkoga projekta
  14. upravljati prethodno izrađenim jednostavnim planom upravljanja materijalnim i nematerijalnim
  15. resursima na učeničkom projektu
  16. demonstrirati komunikacijske vještine u internoj i eksternoj komunikaciji
  17. identificirati negativne aspekte poduzetničke klime i neprihvatljive obrasce poduzetničkoga
  18. ponašanja
  19. argumentirati prednosti i važnost društveno odgovornoga poslovanja i bavljenja društvenim
  20. poduzetništvom.

webmail studomat