blank

Ispis

Bioenergetika pokreta i utjecaji okoliša

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj kolegija je naučiti studenta metode procjene fizičkog kapaciteta i intenziteta pokreta; osposobiti studenta za prepoznavanje različitih uvjeta okoliša koji utječu na radnu sposobnost.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Razumijevanje bioloških sustava energije za kretanje i rad.
  Poznavanje metoda za evaluaciju razine intenziteta različitih pokreta.
  Mjerenje i vrednovanje utroška energije za određeni pokret.
  Prepoznavanje ključnih okolišnih faktora koji mogu utjecati na potrošnju energije u određenom pokretu.
  Poznavanje tehnika procjene temperature tijela.
  Utvrđivanje razine tjelesne dehidracije.
  Razumijevanje zdravstvene prijetnje i negativnih učinaka rada u zahtjevnim uvjetima rada.
  Poznavanje ključne preventivne mjere za smanjenje zdravstvenog rizika izazvanog preopterećenjem u zahtjevnim uvjetima rada.
  Prenošenje novousvojeno znanje različitim populacijama koje imaju čimbenike rizika.
 • Energetski sustavi u mišićima i njihova interakcija u različitim uvjetima rada.
  Bazalni metabolizam i bioenergetika.
  Procesi u tkivima tijekom fizičke aktivnosti (anaerobna i aerobna glikoliza, oksidativni energetski sustav).
  Učinkovitost mišićnog rada i potrošnje kisika.
  Uvjeti okoliša koji utječu na potražnju energije tijekom rada (temperatura, vlaga, svjetlost, gravitacija, atmosferski tlak).
  Unutarnji čimbenici koji utječu na radnu sposobnost i metode evaluacije (dehidracije, hipertermije, hipoglikemija, hipoksemije, itd).
  Uloga kardiovaskularnih i respiratornih sustava u ispunjavanju termoregulacijskih i metaboličkih zahtjeva organa aktivnih tijekom fizičke aktivnosti.
  Laboratorijske i terenske metode za procjenu i mjerenje potrošnje energije prilikom pokreta.
  Zaštitne mjere protiv zdravstvenog rizika zbog preopterećenja u zahtjevnim uvjetima rada.
  Fizičko opterećenje i opterećenje u pojedinim populacijama s povećanim rizikom (djeca, starije osobe, trudnoća, kardiovaskularni bolesnici, plućni bolesnici, pacijenti s dijabetesom, pacijenti s metaboličkim poremećajima, itd).
 • Obvezatna literatura:
  1. Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA (2003). Work Physiology. Human Kinetics Europe Ltd; 4th ed
  2. McArdle WD, Katch Fl, Katch VL (2006). Exercise Physiology: Energy, Nutrition; and Human Performance. Lippincott Williams and Wilkins, 6th ed.
  3. Prezentacije i bilješke s predavanja
 • Nakon odslušanog kolegija student će opisati bioenergetiku u tijelu tijekom fizičke aktivnosti; definirati mehanizme u pozadini razlika u radnim sposobnostima među pojedincima; analizirati učinke čimbenika okoliša na radnu sposobnost čovjeka; opisati potencijalne negativne utjecaje na zdravlje prilikom rada u zahtjevnim uvjetima; procijeniti i mjeriti energetsku učinkovitost različitih pokreta; opisati kardiovaskularnu i respiratornu regulaciju tijekom fizičke aktivnosti; prenijeti novousvojeno znanje o bioenergetici i utjecaju okoliša na različite populacije koje imaju povećani rizik.

webmail studomat