blank

Ispis

Fizioterapija u primarnoj prevenciji

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Cilj ovog kolegija je naučiti studenta teoretske i organizacijske osnove primarne prevencije i promocije zdravlja. Naglasak je na ulozi fizioterapeuta u promociji tjelesne aktivnosti u svrhu zaštite i poboljšanja kvalitete života u različitim populacijskim skupinama.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Identificiranje problema i priprema rješenja za fizioterapeutsku aktivnost u primarnoj prevenciji, posebice kod: rasta i razvoja djece i adolescenata; zaposlenih odraslih u različitim radnim okruženjima; žena tijekom trudnoće; starijih u svrhu očuvanja vitalnih funkcija; osoba s mišićno-koštanim, neuromuskularnim, kardiovaskularnim i respiratornim poteškoćama.
  Priprema programa prevencije baziranog na fizioterapiji temeljenoj na dokazima u skladu s potrebama individualaca ili ciljne populacijske skupine.
  Sposobnosti i vještine za rad u području primarne prevencije.
  Suradnja s ostalim članovima profesionalnog tima u planiranju, provođenju i evaluaciji preventivnih mjera.
 • Primarna prevencija: definicija, karakteristike, ciljevi, ciljne skupine, preventivni pristup, preventivne mjere.
  Promocija zdravlja: osnovne karakteristike, osnovni pristup, interdisciplinarna mreža, proces promocije zdravlja.
  Zdravi životni stil: zdravlje, odrednice zdravlja, rizični faktori, bihevioralne teorije i modeli povezani sa zdravljem, životni stil, značenje zdravog životnog stila za individualca i zajednicu.
  Tjelesna aktivnost: pozitivni aspekti vježbanja u svim životnim dobima na različitim razinama, testovi za prepoznavanje preventivnih potreba, planiranje, izvođenje i evaluacija protokola tjelesne aktivnosti za različite populacije, uvjeti za prikladno izvođenje tjelesnih aktivnosti.
  Ključna polja za fizioterapiju u primarnoj prevenciji: uloga fizioterapije u primarnoj prevenciji, promocija redovitog vježbanja u svakoj životnoj dobi, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, ergonomija na ranim mjestima, programi i projekti u Hrvatskoj i Europskoj Uniji u koje su uključeni fizioterapeuti.
 • Obvezatna literatura:
  1. Thompson CR (2007). Prevention Practice: A Physical Therapist's Guide to Health, Fitness, and Wellness. Thorofare: Slack.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja.

 • Nakon odslušanog kolegija student će:
  Razumjeti značenje prevencije, osobito primarne prevencije i promocije zdravlja;
  Poznavati osnovne fizioterapijske koncepte i različite pristupe primarnoj prevenciji u zdravstvu;
  Definirati ulogu osnovnih fizioterapeutskih koncepata za održavanje, stimulaciju i promociju zdravlja;
  Opisati koncepte i učinke fizioterapeutske prevencije u svim životnim dobima, u različitim populacijskim skupinama;
  Razumjeti značenje timskog rada u prevenciji;
  Kritički analizirati relevantnu stručnu i zdravstvenu literaturu o primarnoj prevenciji u fizioterapiji.

webmail studomat