blank

Ispis

Istraživački pristup u zdravstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Glavni cilj je pokazati studentu važnost izabiranja prikladnog istraživačkog pristupa; podučiti studenta kritički analizirati kvantitativna i kvalitativna istraživanja; objasniti logiku i proces kvantitativnih i kvalitativnih paradigmi u istraživanju te korist različitih metoda. Specifični cilj kolegija je osposobiti studenta u izabiranju konkretnog istraživačkog problema te pisanju prijedloga istraživanja.
 • Razvoj znanstvenog znanja i funkcija.
  Usporedba znanstvenih paradigmi.
  Razlike između kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja.
  Problemi prikladni za kvantitativno i/ili kvalitativno istraživanje.
  Razlozi za odabir određene strategije i metode kvantitativnog/kvalitativnog prikupljanja i analize podataka.
  Procedura prikupljanja podataka i mogući problemi.
  Metode analize.
  Interpretacija rezultata.
  Izvještavanje rezultata kvantitativnog/kvalitativnog istraživanja
 • Obvezatna literatura:
  1. Bowling A (2002). Research methods in health: investigating health and health services 2nd ed. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja
 • Nakon odslušanog kolegija student će razlikovati kvantitativni i kvalitativni istraživački pristup; definirat će glavne kvantitativne i kvalitativne metode i strategije; argumentirat će odabir određenih istraživačkih metoda.

webmail studomat