blank

Ispis

Kineziologija hoda

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Nakon odslušanog kolegija student će povećati svoje znanje i razumijevanje kineziologije hoda; moći će opisati specifičnosti normalnog kretanja kod djece i starijih; definirat će kineziološke metode za analizu hoda i interpretirati rezultate individualno ili kao dio tima, odabrat će i kritički upotrijebiti stručnu i znanstvenu literaturu o kineziologiji hoda.Cilj ovog kolegija je osposobiti studenta za upotrebu osnovnih mjernih instrumenata u kineziološkom laboratoriju, kao i za razumijevanje karakteristika normalnog hoda te interpretaciju rezultata kineziološke analize hoda.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Poznavanje kinetičkih i kinematičkih karakteristika normalnog hoda.
  Prepoznavanje i razumijevanje karakteristika normalnog hoda kod djece i starijih.
  Sposobnost korištenja metoda analize hoda i interpretacije rezultata.
  Poznavanje i razumijevanje ostalih oblika bipedalnog kretanja (skakanje, trčanje).
 • Povijest razvoja kineziološke studije; terminologija; ciklus hoda.
  Kinematika hoda (prostorni i vremenski parametri; pokret individualnih zglobova te donjih ekstremiteta, gornjih ekstremiteta, glave, trupa i zdjelice), mišićna aktivnost tijekom hodanja, kinetika hoda (pokreti zglobova i sila reakcije podloge), potrošnja energije (sila, rad, mehanička energija, optimizacija), pokretanje, zaustavljanje.
  Motorička kontrola hoda.
  Kineziološke metode analize hoda (spacio-temporalni parametri, elektro-goniometrija, elektromiografija, potrošnja energije, akcelerometri, sistem analize pokreta).
  Normalno hodanje kod male djece i razvoj hoda; karakteristike fiziološkog hodanja kod starijih.
  Ostali oblici bipedalnog kretanja (hodanje unatrag, skakanje, trčanje, hodanje po nizbrdici/uzbrdici, hodanje po stepenicama, prelazak preko prepreka).
 • Obvezatna literatura:
  1. Whittle MW (2007). Gait analysis: an introduction. 4th ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 1-174, CD.
  2. Kirtley C (2006). Clinical gait analysis: theory and practice. ist ed. Edinburgh: Elsivier Churchill Livinstone.
  3. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.
  4. Prezentacije i bilješke s predavanja
 • Nakon odslušanog kolegija student će povećati svoje znanje i razumijevanje kineziologije hoda; moći će opisati specifičnosti normalnog kretanja kod djece i starijih; definirat će kineziološke metode za analizu hoda i interpretirati rezultate individualno ili kao dio tima, odabrat će i kritički upotrijebiti stručnu i znanstvenu literaturu o kineziologiji hoda.

webmail studomat