blank

bg empty

OBAVIJESTI

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini na 2. (jesenskom) upisnom roku: Re...

Opširnije

Akademski sat

Obavještavamo studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine da će se Akademski sat održati u utorak 1. listopada 2019. godine u 9:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osije...

Opširnije

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuje N A T J E Č A J za izbor 1. na Katedri za dentalnu medicinu 1 - za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nas...

Opširnije

OBRAZAC PRIJAVE

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Cara Hadrijana 10E

HR-31000 Osijek

Prijava na test psihomotorike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine

Ime(*)
Invalid Input

Prezime(*)
Invalid Input

Ime oca ili majke(*)
Invalid Input

OIB(*)
Invalid Input

Datum rođenja(*)
Invalid Input

Država rođenja(*)
Invalid Input

Mjesto rođenja(*)
Invalid Input

Državljanstvo(*)
Invalid Input

Završena škola(*)
Invalid Input

Godina završetka škole(*)
Invalid Input

Grad škole(*)
Invalid Input

Kontakt e-mail(*)
Invalid Input

Kontakt mobitel(*)
Invalid Input

webmail studomat