blank

Informatika u zdravstvu

  • Usvajanje znanja i vještine potrebne za korištenje informacijske tehnologije u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi i za kontinuirano usvajanje znanja iz različitih stručnih područja.
  • Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sistema i sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška potrebna za rad računarskih sistema - sistemska programska podrška, programski jezici i aplikacijska programska podrška. Osnovni oblici primjene računala s posebnim osvrtom na rad s tekstom, bazama podataka, podršku u istraživanjima i učenju. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima i vrste zadataka koji se mogu obavljati uz pomoć računala. Razvoj modela i simulacija uz pomoć računala u funkciji podrške donošenju odluka. Primjena informatike u unapređenju zdravstvene skrbi s posebnim osvrtom na zdravstvene informacijske sisteme.
  • Obavezna literatura:
    1. Deželić, Đ.: Zdravstvena informatika. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.
    2. Hercigonja Szekeresz, M. i sur.: Informatika - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.

    Izborna literatura:

  • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: koristiti osobno računalo u komunikaciji i prikupljanju informacija, pristupiti i koristiti se dostupnim bazama podataka, koristiti osobno računalo u prezentaciji profesionalnih dostignuća.

webmail studomat