blank

Dentalna radiologija

 • Cilj nastave je da student savlada znanje i vještine koje se odnose na njihovu primjenu u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Savladavanjem temeljnih vještina u izvođenju intraoralnih metoda snimanja dentalni higijeničar je u stanju izvodiiti ali i kontrolirati ispravnost izvođenja svih intraoralnih radiografskih procedura
 • OSNOVI RADIOLOGIJE:
  Predmet proučavanja, mehanizmi djelovanja ionizirajućeg zračenja. Osjetljivost organizma čovjeka na ionizirajuća zračenja. Princip nastanka rendgenske slike.
  OSNOVNI PRINCIPI IZVOĐENJA PREGLEDA:
  Priprema pacijenata za radiološki pregled. Orijentacijske ravnine, linije i točke. Pozicioniranje pacijenata za izvođenje pojedinih rendgenoloških metoda. Principi snimanja kod djece, starih osoba i osoba s posebnim potrebama. Principi izvođenja rendgenoloških metoda kod pacijenata na radioterapiji.
  ZAŠTITA OD INFEKCIJE U TOKU IZVOĐENJA POJEDINIH METODA:
  Zaštita od infekcije u pripremi pacijenta za snimanje. Zaštita od infekcije tijekom snimanja. Zaštita od infekcije tijekom kemijske obrade snimke.
  ARTEFAKTI:
  Nastali tijekom izvođenja snimanja. Artefakti nastali tijekom kemijske obrade. Artefakti nastali tijekom čuvanja snimaka.
 • Obavezna literatura:
  1. Janković S., Eterović D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada: 2002

  Izborna literatura:


 • Nakon odslušane nastave student će moći:

  1. Opisati radiološke procedure koje mu stoje na raspolaganju za dijagnosticiranje bolesti iz područja orofacijalne regije.
  2. Interpretirati radiografske snimke odnosno da nakon kliničkig pregleda zahtjeva izvođenje odgovarajuće dijagnostičke procedure koju izvodi radiolog ili radiološki tehničar (sva ekstraoralna snimanja osimrtopantomografskog metoda).
  3. Na osnovu radiografskih snimaka prepoznati patološka stanja zuba, čeljusti, paranazalnih šupljina, temporomandibularnih zglobova, a poznavajući ostale dijagnostičke procedure da od radiologa traži njihovo izvođenje, naravno preko uputne dijagnoze koju izdaje stomatolog.
  4. Opisati osnovne radiološke principe iz područja nastanka rendgenske slike, njezine geometrije, vrste rendgen aparata koji se koriste u dijagnostici bolesti maksilofacijalne regije (dental aparat, ortopantomogram, telerendgen, CT, ultrazvučni aparat, itd.), principe zaštite bolesnika tijekom izvođenja ovih radiografskih metoda. 

webmail studomat