blank

Oralna patologija

  • Upoznati studente s temeljnim načelima opće patologije.
    Upoznati studente s temeljnim načelima patologije usne šupljine.
    Prikazati studentima uzroke nastanka pojedinih bolesti.
    Prikazati studentima morfološke promjene organa i tkiva i njihove posljedice.
  • Patološke promene na staničnom nivou (atrofija, hipertrofija, hiperplazija, displazija, apoptoza, nekroza)
    Razvojni defekti oralnog i maksilofacijalnog sustava (anomalije lica, vilica, zuba, jezika, slinovnica i limfnih čvorova)
    Upalne reakcije (mehanizam nastanka, etiologija, akutne, kronične upalne reakcije)
    Upalne reakcije (bakterijske, virusne, gljivične, alergijske, imunološke – oralne manifestacije)
    Granulomatozna upala (tuberkuloza, sarkoidoza, sifilis, strano tijelo, gljivične upale)
    Regeneracija i reparacija (primarno i sekundarno cijeljenje)
    Bolesti zuba, pulpe i periapikalnog područja (karijes, pulpitis, periapikalni apsces, periapikalni granulom – etiologija, makroskopske i mikroskopske karakteristike)
    Reaktivne hiperplazije oralne sluznice, oštećenja izazvana fizičkim I kemijskim čimbenicima
    Novotvorine (klasifikacija, etiopatogeneza, dijagnostika i terapija, tumori epitelnog, mezenhimalnog, miješanog i neuralnog porijekla)
    Ciste orofacijalnog područja (odontogene-razvojne i inflamatorne neodontogene, pseudociste, ciste maksilarnog područja, ciste slinovnica, razvojne ciste glave i vrata)
    Patologija slinovnica (upala, Sjögrenov sindrom, reaktivne lezije I tumori)
    Odontogeni tumori (epitelnog, mezenhimalnog i miješanog porijekla- makroskopski i mikroskopski izgled, prognoza, terapija)
    Bolesti temporomandibularnog zgloba (ankiloza, hemi- hipo i hipertrofija
    Bolesti krvi i limfnog tkiva (reaktivne lezije, tumori – oralne manifestacije, plazmocitom, multipli mijelom, Hodgkinov i ne–Hodgkinov limfom, metastaze u limfnom čvoru)
    Metaboličke i endokrine bolesti (dijabetes, kalkuloza – sijalolitijaza, osteoporoza, hiperparatireoidizam)
    Kardiovaskularne bolesti (ateroskleroza – etiologija i promjene, infarkt miokarda, reumatska groznica, endocarditis, myocarditis)
    Patologija kože i mekih tkiva (bolesti kože sa oralnim manifestacijama, reaktivne lezije kože i oralne sluznice)
    Bolesti parodoncijuma (parodontopatije, stomatitisi, gingivitisi)
    Patologija koštanog tkiva (centralni gigantocelularni granulom, periferni gigantocelularni epulis, fibrozna displazija, osteom, osteosarkom, hondrosarkom)
  • Obavezna literatura:
    JGreenberg MS, Glick M. Burketova oralna medicina. Dijagnoza i liječenje, 10. izdanje. Zagreb, Medicinska naklada, 2006.
    Robbins SL, Cotran RS. Robbins Pathologic Basis of Disease. 9th ed. Saunders Company, Philadelphia, 2014.

    Izborna literatura:
    Damjanov I, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 3. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2011.

  • 1. Opisati patološke procese od značaja za oralno i maksilofacijalno područje,
    2. Opisati patološke procese temeljnih bolesti kardiovakularnog i hematopoeznog sustava koje su povezane s promjenama u usnoj šupljini, patološkim promjenama zubi, desni, oralne sluznice, kože i kosti.

webmail studomat