blank

Parodontologija

 • Detaljno poznavanje potpornog aparata zuba
  Detaljno poznavanje uobičajenih parodontalnih bolesti, prije svega gingivitisa uzrokovanog bakterijama i kroničnog parodontitisa
  Detaljno poznavanje periimplantatnih bolesti
  Sposobnost opisa etiologije parodontalnih i periimplantatnih bolesti i metoda njihovog sprečavanja i liječenja
  Sposobnost dobro utemeljenog odabira metoda sprečavanja i prevencije najčešćih parodontalnih bolesti te periimplantatnih bolesti
  Sposobnost prenošenja informacija o parodontalnim i periimplantatnim bolestima i njihovom sprečavanju pojedincima ili skupinama
  Sposobnost opisa epidemiologije parodontalnih i periimplantatnih bolesti
  Sposobnost kritičkog proučavanja nove literature na temu parodontalnih i periimplantatnih bolesti
  Poznavanje principa liječenja implantatima
 • Anatomija, funkcija i klinički izgled parodonta
  Klinički izgled i histološka građa zdravog potpornog aparata zuba
  Klasifikacija parodontalnih bolesti
  Kliničke slike različitih bolesti potpornog aparata zuba
  Etiologija parodontalnih bolesti
  Oralni biofilm, mikrobiologija, faze razvoja gingivitisa
  Lokalni i opći etiološki čimbenici
  Patogeneza parodontalnih bolesti
  Prevencija i liječenje parodontalnih bolesti
  Procjena razine oralne higijene i stanja parodonta indeksima
  Plan terapije parodontalnih bolesti
  Sistemska faza terapije
  Terapija uzroka
  Antiseptici i njihova primjena u terapiji parodontalnih i periimplantatnih bolesti
  Antibiotici i njihova primjena u terapiji parodontalnih i periimplantatnih bolesti
  Instrumentarij i tehnike rada
  Ergonomija rada tijekom terapije uzroka (inicijalne parodontalne terapije)
  Korektivna terapija
  Indikacije za korektivnu terapiju
  Terapija održavanja
  Izračun razine rizika te planiranje kontrolnih posjeta
  Remotivacija i individualizacija oralne higijene
 • Obavezna literatura:
  1. Herbert F. Wolf, Klaus H. Rateitschak, Edith M. Rateitschak, Thomas M. Hassell. Parodontologija , 3th ed. Zagreb Naklada Slap ;2009.

  Izborna literatura:


 •  
 • Nakon odslušanog predmeta Parodontologija student bi morao:

  1. razlikovati zdrav i bolestan parodont
  2. sposoban provoditi preventivni program usmjeren na prevenciju parodontalnih bolesti
  3. sposoban uzeti odgovarajuću anamnezu, posebno u odnosu na opće stanje pacijenta
  4. sposoban ispuniti karton pacijenta odgovarajućim informacijama u obliku indeksa i mjerenja
  5. sposoban odrediti razinu oralne higijene pacijenta
  6. poznavati etiologiju, patogenezu i terapiju najčešćih parodontalnih bolesti
  7. prepoznati glavne probleme u oralnoj higijeni pacijenta te znati motivirati, educirati i neprestano poboljšavati oralnu higijenu pacijenata, usklađenu s individualnim potrebama i stanjem usne šupljine
  8. poznavati osnovne instrumente i aparate koji se koriste u dijagnostici i liječenju parodontalne bolesti
  9. provoditi postupke profesionalne profilakse kod pacijenata oboljelih od parodontalnih bolesti
  10. provoditi inicijalnu parodontalnu terapiju oboljelih od gingivitisa i parodontitisa
  11. asistirati pri parodontološkim i implantološkim kirurškim zahvatima
  12. provoditi profilaktičke mjere kod pacijenata s implantatima
  13. prepoznati hitna stanja u parodontologiji
  14. uputiti pacijenta u način ponašanja nakon parodontološkog ili implantološkog kirurškog zahvata

webmail studomat