Ispis

Oralno zdravlje i štetne navike

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o štetnim navikama, utjecaju štetnih navika na oralno zdravlje, oblicima prevencije, edukacije i liječenja.
 • Povijest, psihologija i epidemiologija pušenja
  Povijest, psihologija i epidemiologija alkoholizma
  Pušenje i oralnozdravstveni djelatnici
  Pušenje i oralne lezije
  Alkoholizam i oralne lezije (karcinomi usne šupljine)
  Pušenje i parodontna bolest
  Pušenje i sistemske bolesti
  Intervencijske aktivnosti za pušačku populaciju
  Farmakoterapija za prestanak pušenja
 • Obvezatna:
  1. Alajbeg I, Brailo V, Vidović Juras D. Stomatološki tim protiv pušenja - edukacija edukatora; Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a; Zagreb, 2008.
 • Student/ica će nakon završenog kolegija moći:

  1. Objasniti epidemiologiju štetnih posljedica pušenja i alkohola
  2. opisati povezanost bolesti oralnih tkiva s pušenjem i alkoholom
  3. opisati tehnike komunikacije i o farmakoterapiji za olakšavanje prestanka pušenja koju su stomatolozi nadležni propisati