blank

Ispis

Hitna stanja u medicini

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja i vještina iz područja urgentne medicine i reanimatologije. Prepoznavanje znakova očigledne ili prijeteće ugroženosti života dio su temeljnih stručnih znanja svih zdravstvenih djelatnika, pa tako i dentalnog higijeničara na razini primjerenoj stručnoj osposobljenosti i opremljenosti mjesta na kojem se pruža hitna intervencija.
  S obzirom na važnost ranog prepoznavanja i liječenja urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini, a koje su neizostavni dio osmišljenog i uspješnog čuvanja života koji je ugrožen nesretnim slučajem ili teškom akutnom bolešću.
  Osnovni je cilj je prenijeti studentima osnove reanimacijskih postupaka kao temeljnog znanja svih medicinskih djelatnika. Nadalje, prepoznavanje stanja životne ugroženosti i njihove početne skrbi primjereni djelokrugu rada dentalnog higijeničara.
 • 1. Procjena vitalnih funkcija: puls, tlak, disanje, temperatura,
  2. prepoznati znakove prijeteće ili očigledne ugroženosti života u specifičnim situacijama
  3. procjena težine bolesnog stanja u tipičnim hitnim stanjima tako i u posebnim okolnostima
  4. pogoršanje zdravstvenog stanja, razvoj i klinička slika šoka
  5. Opstrukcija dišnog puta
  6. Srčani zastoj – uzroci i prepoznavanje
  7. mjere oživljavanja u slučaju srčanog zastoja i zastoja disanja
  8. temeljne tehnike procjene vitalnih funkcija – arterijski tlak, pulsna oksimetrija
  9. postupak kardiopulmonalne reanimacije uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora
  10. postupci koji mogu spriječiti pojavu neželjnih komplikacija bolesti i terapijskih postupaka (zatajenje disanja, produbljivanje šoka, razvoj infekcije)
  11. Nesreće: udara električne struje, udar groma, ugiz otrovnih životinja,
  12. Postupci kod otvorenih rana, ozljeda i krvarenja
  13. Komunikacija u hitnim stanjima
  14. pokretanje sustava pomoći vitalno ugroženome bolesniku,
  15. transport vitalno ugroženog bolesnika
 • Obvezatna:
  Katedra za anesteziologiju: Prva pomoć za studente medicinskog fakulteta u Osijeku
  ILS priručnik (Immediate Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
  ASL priručnik (Advance Life Support), priručnik Hrvatskoga reanimatološkog društva (CroRC/ERC)
  K. Šakić i suradnici: Klinička anesteziologija, Grafika Osijek, 2007.

  Dopunska:
  M. Jukić, I. Husedžinović; S. Kvolik: Klinička anesteziologija, Medicinska naklada Zagreb, 2013. – odabrana poglavlja
 • Nakon odslušane nastave, odrađenih seminara i vježbi studenti će moći:

  1. prepoznati znakove prijeteće ili očigledne ugroženosti života u specifičnim situacijama
  2. procijeniti težinu bolesnog stanja i poduzeti odgovarajuće hitne mjere, kako u tipičnim hitnim stanjima tako i u posebnim okolnostima 
  3. rukovati s temeljnim tehnikama monitoringa vitalnih funkcija poput pulsnog oksimetra i automatskog vanjskog defibrilatora
  4. prepoznati kategoriju bolesnika kod kojih se može očekivati pogoršanje zdravstvenog stanja,
  5. prepoznati razvoj i kliničke znake šoka
  6. naučiti kako spriječiti pojavu neželjnih komplikacija bolesti i terapijskih postupaka (zatajenje disanja, produbljivanje šoka, razvoj infekcije)
  7. provesti mjere oživljavanja u slučaju srčanog zastoja i prestanka disanja
  8. sudjelovati kao član tima u postupku kardiopulmonalne reanimacije te samostalno započeti reanimaciju
  9. prepoznati gušenje i poduzeti hitne postupke kod pojave opstrukcije dišnog puta
  10. poduzeti temeljne postupke kod hitnih stanja poput udara električne struje, udara groma
  11. poduzeti početno zbrinjavanje kod ugiza otrovnih životinja i insekata
  12. poduzeti mjere prve pomoći kod otvorenih rana, ozljeda i krvarenja
  13. pokrenuti sustav pomoći vitalno ugroženome bolesniku

webmail studomat