Ispis

Karijes zuba

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Tijekom kolegija polaznici savladavaju građu zuba, kako izgleda zdravi zub, koje grupe zuba postoje te koje su njihove osobitosti. Osnove nastanka karijesa, bakterijski uzročnici i njihovo širenje čine bit ovog kolegija. Spoznaje o demineralizaciji cakline, počecima kavitacije i promjeni bakterijske flore usta koje uzrokuju širenja karijesa objašnjene su tijekom nastave. Lokalni i sistemski čimbenici, kao što je manjak sline također mogu pogodovati nastanku i širenju karijesa u zubalu. Način prehrane, konzistencija hrane, vrsta hrane i broja obroka odrazit će se na  postojanje ili nepostojanje karijesa. Također je bitno znati načine prevencije karijesa, održavenje oralne higijene, uklanjanje bakterijskog biofilma, mehaničkim i kemijskim sredstvima.
 • 1. Anatomija, funkcija i klinički izgled zuba
  2. Klinički izgled i histološka građa zdravog zuba
  3. Klinička slika karijesa
  4. Etiologija karijesa
  5. Oralni biofilm, mikrobiologija, faze razvoja karijesa
  6. Lokalni i opći etiološki čimbenici
  7. Patogeneza karijesa
  8. Prevencija i liječenje karijesa
  9. Procjena razine oralne higijene indeksima
  10. Antiseptici i njihova primjena u terapiji karijesa
  11. Antibiotici i njihova primjena u terapiji karijesa i njegovih posljedica
  12. Remotivacija i individualizacija oralne higijene
 • Obvezna:
  1. Jozo Šutalo i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994.
 • Nakon odslušane predmetne nastave student bi trebao znati:

  1. Opisati tehniku postavljanja i uklanjanja koferdama
  2. postaviti i izraditi privremeni ispun/nadomjestak
  3. prepoznati karijesnu leziju
  4. identificirati fistulu i moguće simptome periapikalne patologije
  5. opisati sve faze rada u restorativnoj i endodontskoj terapiji
  6. procijeniti oralnu higijenu te adekvatno educirati pacijente o održavanju zdravlja tvrdih zubnih tkiva