Ispis

Oralna kirurgija i maksilofacijalna kirurgija

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Program studija iz oralne i maksilofacijalne kirurgije poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveolotomije), prepoznavanje cističnih promjena  i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenti će se naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranje pri operacijama te će upoznati najvažnije oralnokirurške zahvate.
 • TEORIJSKA NASTAVA
  Uvod. Pojam i ciljevi oralne kirurgije i maksilofacijalne kirurgije. Mjesto oralne kirurgije u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti. Mjesto oralne kirurgije u edukaciji studenata oralne higijene
  Primenjena kirurška anatomija orofacijalne regije. Osteologija gornje i donje čeljusti. Kirurška morfologija korjenova zuba. Žvačna i mimična muskulatura. Pripoji mišića. Inervacija i vaskularizacija gornje i donje čeljusti.
  Vađenje zuba. Pojam i opći principi vađenja zuba. Indikacije i kontraindikacije za vađenje zuba. Instrumenti za vađenje zuba. Faze nekompliciranog vađenja zuba. Vađenje pojedinih zuba. Zbrinjavanje rane poslije vađenja zuba.
  Komplikacije tijekom vađenja zuba. Komplicirano vađenje zuba. Ostale komplikacije tijekom vađenja zuba. Cijeljenje rane poslije vađenja zuba. Faze normalnog cijeljenja rane. Usporeno cijeljenje i ostale komplikacije nakon vađenja zuba.
  Osnovni kirurški principi. Osnovni principi kirurškog rada u usnoj šupljini. Kirurško vađenje zuba.
  Impaktirani i prekobrojni zubi. Pojam i definicija. Etiološki čimbenici. Učestalost. Klinička slika i dijagnostika. Klasifikacija. Indikacije i kontraindikacije za vađenje impaktiranih zuba. Operativni tijek kirurškog vađenja pojedinih impaktiranih zuba. Zbrinjavanje rane i postoperativni tijek. Prekobrojni zubi. Vrste i dijagnostika. Specifičnost vađenja.
  Oroantralne komunikacije i fistule. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika oroantralnih komunikacija i fistula. Indikacije za kirurško liječenje. Kirurški metodi plastike oroantralnih komunikacija. Kronični periapikalni procesi i ciste čeljusti. Pojam i definicija. Podjela i klasifikacija. Klinička slika, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i liječenje. Metodologija rada.
  Kirurški postupci u sklopu ortodntskog lečenja. Smetnje u nicanju zuba i metodi liječenja. Kirurško – ortodontsko liječenje neizniklih zuba. Pojam germektomije.Dentogene infekcije. Pojam i tipovi dentogenih infekcija. Mikroflora. Klinička slika i dijagnostika. Diferencijalna dijagnostika. Putevi širenja. Osnovni principi liječenja. Medikamentno i kirurško lečenje. Širenje infekcije u međufascijalne prostore. Karakteristike infekcija međufascijalnih prostora i liječenje.
  Krvarenje i hemostaza. Spontana hemostaza. Klinička slika poremećaja spontane hemostaze. Podjela krvarenja. Oboljenja sa hemoragičnim sindromom. Sredstva za umjtnu hemostazu. Izbor metoda i sredstava hemostaze.Trauma zubi i alveolarnog nastavka. Replantacija i transplantacija. Trauma krune i korijena zuba. Trauma mekog i koštanog tkiva. Dijagnostika i liječenje. Indikacije i kontraindikacije za replantaciju. Operativni postupak.
  Transplantacija zuba. Pred protetska kirurgija. Deformiteti u predjelu alveolarnih i nepčanih nastavaka čeljusti. Predprotetska kirurgija koštanog tkiva. Korekcije na mekim tkivima. Produbljivanje vestibularnog sulkusa, indikacije i operativni postupci. Benigni tumori mekih i koštanih tkiva. Pojam. Klasifikacija. Učestalost u orofacijalnom predelu. Klinička slika. Specifičnosti kirurškog liječenja.
  Oralnokirurški aspekti rizičnih pacijenata. Specifičnosti pojedinih općih oboljenja rizika za oralnokirurške intervencije i postupci s pacijentima koji boluju od: ishemičnih oboljenja srca, bakterijskog endokarditisa, miokardiopatije, endokrinih oboljenja, oboljenja jetre i dr.

  PRAKTIČNA NASTAVA
  Uvodne vježbe. Radno mjesto. Prijem pacijenata. Anamneza. Klinički pregled. Sterilizacija i priprema za oralnokirurške intervencije. Instrumenti za vađenje zuba. Tehnika vađenja pojedinih zuba. Demonstracione vježbe Anamneza i klinički pregled. Lokalna anestezija. Vađenje zuba kliještima i polugama. Zbrinjavanje rane nakon vađenja zuba.
  Postupak sa rizičnim pacijentima. Tretman komplikacija vađenja zuba. Metode hemostaze. Dijagnostika i liječenje akutnih dentogenih infekcija. Praktičan rad sa pacijentima. Prijem pacijenata. Motivacija i priprema pacijenata za oralnokirurške intervencije. Prikaz različitih oralnokirurških intervencija i asistencija prilikom njihovog izvođenja.Kontrolni pregledi nakon oralnokirurških intervencija. Konzervativni tretman postekstrakcijskog bola - lokalna aplikacija analgetika, i fizikalnih mjera.
 •  Obvezatna:
  1. Miše I. Oralna kirurgija. Medicinska naklada. Zagreb; 1991.
  2. Knežević G. i suradnici. Oralna kirurgija 2. Medicinska naklada. Zagreb; 2003.

  Dopunska:
  1. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Medicinska naklada. Zagreb; 2009
  2. Bagatin M., Virag M. i suradnici. Maksilofacijalna kirurgija. Školska knjiga. Zagreb; 1991.
 • Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će moći:

  1. Opisati proceduru pripreme pacijenta za oralnokirurške intervencije i pomagati u toku oralnokirurških zahvata.
  2. Uz suradnju sa kirurgom provoditi lokalnu terapiju i pomaže u održavanju oralne higijene bolesnika.
  3. Implementirati metode asepse i antisepse.