blank

Ispis

Specijalistika dentalne medicine

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Svrha ovog kolegija je upoznavanje polaznika o specijalističkim disciplinama dentalne medicine: Ortodonciji, Endodonciji i Protetici. Osnovna svrha ortodoncije je ispraviti postavi odnose zuba i zubnih lukova, korištenjem sila koje se generiraju u stomatognatom sustavu ili putem sila koje generiraju ortodontske naprave. Pravilan odnos zuba i zubnih lukova preduvjet je za zdravlje cijelog stomatognatog sustava i njegovo neometano djelovanje. U ortodonciji se koriste specifični dijagnostički postupci kao što su: RTG kefalometrijska analiza te analiza dentalne fotografije. Polako ti postupci ulaze i u druge rekonstruktivne discipline, osobito protetiku.
  Endodoncija je disciplina dentalne medicine koja proučava građu endodontskog prostora (korijenskih kanala zuba i pulpne komorice), te fiziološke i patološke procese u tom dijelu zuba. Nastanak i širenje bolesti, specifičnosti liječenja, te punjenja korijenskih kanala također su u djelokrugu rada specijalista endodoncije.
  Protetika dentalne medicine je rekonstruktivna disciplina, koja nadoknađuje izgubljene dijelove zubnih tkiva, izgubljene žvačne jedinice i izgubljene dijelove alveolne kosti aloplastičnim materijalima. Poznavanje postupaka, materijla I njihovo korištenje, kao i održavanje zdravlja stomatognatog sustava tijekom terapije kao i tijekom korištenja nadomjestaka od velike je važnosti za zdravlje cijelog organizma.
 • TEORIJSKA NASTAVA ORTODONCIJA

  - Funkcijski, psihološki i socijalno-ekonomski značaj ortodontske terapije
  - Rast i razvoj kraniofacijalnog sustava
  - Značajke normalne okluzije tijekom mliječne, mješovite i trajne denticije
  - Skeletne i dentalne značajke pojedinih ortodontskih anomalija
  - Etiologija anomalija – genetski, opći i lokalni čimbenici, poremećena funkcija, loše navike
  - Pravovremeno prepoznavanje i prevencija ortodontskih malformacija
  - Vrste žlica i način uzimanja otisaka
  - Osnove dentalne fotografije, pravila fotografiranja, osnovni pojmovi u fotografiji
  - Dijagnostika ortodontskih anomalija
  - Rtg snimke u ortodonciji
  - Prikaz i priprema pacijenta za mobilnu ortodontsku terapiju
  - Prikaz i priprema pacijenta za fiksnu ortodontsku terapiju
  - Prikaz i priprema za terapiju pacijenata s poteškoćama u rastu i razvoju
  - Priprema i terapija pacijenata za ortodontsko kirurški tretman
  - Retencija - važnost, načini i vrijeme provođenja
  - Održavanje oralne higijene pacijenata tijekom ortodontske terapije, kemijski i fizički mehanizmi uklanjanja zubnog plaka


  TEORIJSKA NASTAVA PROTETIKA

  Definicija i podjela proteza. Protetski aspekti u terapiji starijih osoba totalnim protezama. Indikacije i kontraindikacije za izradu totalnih proteza.
  Uloga dentalnih higijeničara u rehabilitaciji bezubih pacijenata.
  Biološki aspekti starenja. Anatomija i fiziologija orofacijelnog sistema sa stajališta bezubosti.
  Kounikacija dentalni higjeničar – pacijent.

  Klinički i laboratorijski postupci izrade totalnih proteza.
  Priprema pacijenta.
  Principi i biološka stajališta otisaka bezubih čeljusti. Definicija i podjela otisaka.
  Postupak uzimanja otiska bezube čeljusti.
  Uvod i područje parcijalne proteze
  Gubitak zuba i posljedice na stomatognati sistem.Uzroci nastanka bezubosti.
  Osnovni oblici bezubosti. Podjela parcijalnih proteza.
  Uloga dentalnog higijeničara u rehabilitaciji bezubog pacijenta.
  Parcijalna pločasta proteza. Definicija i podjela. Indikacije i kontraindikacije.
  Osnovni dijelovi parcijalnih pločastih proteza.
  Klinički i laboratorijski postupci izrade. Postupak uzimanja otiska bezube čeljusti.
  Parcijalna skeletirana proteza. Definicija i ostala razmatranja. Indikacije i
  kontraindikacije. Delovi PSP. Podjela parcijalnih skeletiranih proteza.
  Klinički i laboratorijski posupci u terapiji bezubosti parcijalnim skeletiranim
  protezama.
  Uvod i područje fiksne protetike
  Fiksne nadoknade. Indikacije i kontraindikacije. Terapijske vrijednosti fiksnih nadoknada.
  Uloga dentalnog higijeničara u rehabilitaciji bezubog pacijenta fiksnm nadoknadama.
  Stalne fiksne nadoknade. Definicija, indikacije i podjela.
  Privremene fiksne nadoknade. Izrada i uloga privremenih fiksnih nadoknada.
  Fiksiranje privremenih fiksnih nadoknada.
  Osnovni principi preparacije zuba. Demarkacija preparacije.
  Situacijski otisak, priprema regije gingivalnog sulkusa za uzimanje otiska elastomerima.

  TEORIJSKA NASTAVA ENDODONCIJA

  1. Etiologija pulpnih bolesti 2. Histopatologija pulpnih bolesti 3. Promjene zubne pulpe pri starenju 4. Mehanizmi nastajanja dentinske i pulpne boli 5. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika pulpne boli 6. Reakcija pulpe na iritacije 7. Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika pulpnih bolesti 8. Zaštita zubne pulpe (indirektno i direktno prekrivanje pulpe) 9. Akutni pulpitisi 10. Kronični pulpitisi 11. Nekroza i gangrena pulpe 12. Terapija pulpnih bolesti 13. Pulpektomija i pulpotomija 14. Anestezija u endodonciji 15. Intrakanalni medikamenti 16. Kemomehanička obrada korijenskih kanala 17. Terapija boli u endodonciji 18. Sredstva za ispiranje korijenskih kanala 19. Materijale za punjenje korijenskih kanala 20. Sredstva za privremeno zatvaranje kaviteta 21. Očitanje panoramskih i intraoralnih snimki

  PRAKTIČNA NASTAVA

  U okviru praktične nastave student je obavezan realizirati :
  - upoznavanje sa osnovnim principima rada u stomatološkoj protetici (materijali, oprema i instrumenti)
  - asistiranje stomatologu u toku stomatološke intervencije
  - psihološka priprema pacijenata sa poteškoćama u razvoju za stomatološki tretman
  - obuka pacijenta održavanju higijene zubnih nadoknada
  - uzimanje otisaka za izradu studijskih modela
  - postavljanje modela u paralelometar
  - postavljanje obraznog luka i prijenos modela u artikulator
  - skidanje privremenih krunica
  Prilikom prisustva obaveznim praktičnim oblicima nastave, dužan je apsolvirati i demonstirati praktičnu nastavu, u okviru koje će se upoznati sa svim kliničkim i laboratorijskim fazama izrade zubnih nadoknada.

  U okviru praktične nastave, student je dužan sudjelovati u procesu edukacije i praćenju protetske sanacije
 • Obvezatna:
  Lapter V. i sur.Ortodontske naprave.Školska knjiga Zagreb,2010
  Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb : Aerografika, 2001.
  Kraljević K., Kraljević Šimunković S.: Djelomične proteze. Zagreb: In-tri, 2012
  Torabinejad M, Walton RE.Endodoncija: načela i praksa; Naklada Slap. Zagreb 2010

  Dopunska:
  Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja Zagreb: Školska knjiga, 2005.
  Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb : Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr)
 • Student će nakon završenog kolegija moći:

  • Izraditi standardni set intraoralnih i ekstraoralnih fotografija pacijenta te njihova kompjuterska obrada
  • Provoditi intraoralna i ekstraoralna mjerenja pacijenta prilikom ortodontskih dijagnostičkih postupaka
  • Uzimati studijski model
  • Pripremiti bravice prilikom postave fiksnog ortodontskog aparata
  • Uklanjati tvrde i meke naslage s tvrdih zubnih tkiva prije i tijekom ortodontske terapije
  • Pripremiti odljepljene bravice prilikom njezine ponovne postave
  • Odrediti veličine prstenova na modelu i pripremiti ih prije postave fiksnog ortodontskog aparata
  • Uklanjati višak cementa nakon što je ortodont cementirao prsten
  • Stavljati i uklanjati ortodontske gumice za separaciju
  • Postavljati i mijenjati gumene ligature
  • Provoditi obuku pacijenta u postavi ekstraoralnih gumica
  • Provoditi obuka pacijenta o održavanju i nošenju ortodontskih aparata
  • Provoditi obuku pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene tijekom ortodontske terapije
  • Pravlino asistirati ortodontu prilikom redovitih ortodontskih kontrola
  • Pravilno asistirati oralnom kirurgu tijekom operativnog izvlačenja impaktiranog zuba i priprema bravice za lijepljenje

  Stečene kompetencije iz protetike :

  • Opisati kliničke i laboratorijske faze u izradi svih zubnih nadoknada,
  • Opisati proceduru asistiranja stomatologu tijekom stomatološke intervencije,
  • Uzeti situacioni otisak za izradu dijagnostičkog modela,
  • Prepoznati ekstraoralne promjene kod pacijenta,
  • Opisati postupke koji su neophodni za pripremu pacijenata za održavanje oralne higijene usta i zubnih nadoknada.

  Stečene kompetencije iz endodoncije :

  • Opisati metode i tehnike odstranjenje pulpe zuba, čišćenje i punjenje korijenskog kanala čime se uklanja bol i omogućuje zadržavanje zuba u ustima.

webmail studomat