Ispis

Zdravstveni odgoj

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Cilj zdravstvenog odgoja, je promicanje općeg i oralnog zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-obrazovnih sadržaja.
 • Uvod u zdravstveni odgoj, osnovni pojmovi; povijest i razvoj zdravstvenog odgoja u svijetu i kod nas; zdravlje i bolest, javno zdravlje; javno zdravstvo, zdravstveni odgoj u stomatologiji, prirodna povijest bolesti, smrtonosna sredstva, infektivne i neinfektivne bolesti , čimbenici rizika za nastanak bolesti, ekološki čimbenici rizika, socijalnoekonomski čimbenici rizika, čimbenici radne sredine; putevi širenja infektivnih bolesti, kvaliteta zraka kao čimbenik rizika za nastanak infektivnih i neinfektivnih bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije; klima, mikroklima, radijacije i utjecaj na zdravlje, higijensko-epidemiološke osobine i kvaliteta voda i tla kao čimbenika rizika za nastanak infektivnih i neinfektivnih bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije, Zdravstvena ispravnost i kvaliteta namirnica kao čimbenici rizika za nastanak infektivnih i neinfektivnih bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije; lanac prehrane; politika hrane i prehrane, nutritivni javno zdravstveni aspekti unapređenja oralnog zdravlja; hranjive tvari, minerali, vitamini; vrste namirnica i njihova obrada i sistemski i lokalni utjecaj na stanje oralnog zdravlja, utjecaj čimbenika komunalne sredine (čvrsti i tekući otpad, stanovanje, buka, vibracije, osvijetljenost, promet, školska sredina i dr.) na zdravlje stanovništva i javnozdravstvene mjere prevencije obolijevanja i ozljeđivanja, karijes, parodontopatija, kardiovaskularna oboljenja, maligna oboljenja, HIV / AIDS kao socijalnomedicinske oboljenja i javnozdravstvene mjere prevencije
  Socijalno - ekonomski čimbenici (zaposlenost, razina obrazovanja, uvjeti života i rada, prostitucija, ratovi, migracije, izvanredna stanja i dr.) kao čimbenik rizika za stanovništva i javnozdravstvene mjere prevencije, ponašanje kao čimbenik rizika za nastanak socijalno medicinskih oboljenja (pušenje, narkomanija, alkoholizam, nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesnaaktivnost i dr.) i javnozdravstvene mjere prevencije, uloga zdravstvenog odgoja u prevenciji socijalno - medicinskih oboljenja i unapređenju javnog zdravlja; zdravstvene odgojne metode, zdravstveno odgojna sredstva, sudionici u zdravstvenom odgoju

  PRAKTIČNA NASTAVA
  Procjena zdravstvenog stanja stanovništva, metodologija istraživanja zdravlja i bolesti; indeksi zdravlja; procjena oralnog zdravlja stanovništva.
  Epidemiologija infektivnih i neinfektivnih bolesti; epidemiološke metode procjene zdravlja stanovništva i otkrivanja oboljenja
  Izrada anketa; demonstracija primjene anketnog metoda u istraživanju zdravlja i bolesti i otkrivanju čimbenika rizika
  Principi pravilne prehrane stanovništva; planiranje dnevnih obroka pojedinaca i populacijskih skupina (djece, trudnica, dojilja, starih)
  Ispitivanje prehrane i nutritivnog statusa pojedinaca, populacijskih skupina i cjelokupnog stanovništva; metode i tehnike ispitivanja
  Modeliranje javnozdravstvenih programa za prevenciju karijesa, parodontopatije, kardiovaskularnih, malignih i drugih socijalnomedicinskih oboljenja
  Modeliranje zdravstveno odgojnih programa za prevenciju karijesa, parodontopatije i drugih socijalno-medicinskih oboljenja (planiranje, organizacija, rukovođenje, provođenje, evaluacija, financiranje programa)
 • Obvezna:
  1. Sindik J. Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja, Dubrovnik, 2011.Sveučilište u Dubrovniku,Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik (http://www.unidu.hr)
  2. Ilic V, Ilic R. Metodika zdravstvenog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

  Dopunska: 1. Jakšić Ž i sur.: Socijalna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka: Udžbenici i priručnici, Zagreb, 2002.
  2. Jonjić A. i sur.: Socijalna medicina, Vitagraf, Rijeka, 2002. (3. dopunjeno izdanje)
 • Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će moći:

  • opisati povezanost zdravstvenog odgoja i stomatološke znanosti
  • opisati utjecaj čimbenika socijalne, radne i životne sredine na opće i oralno zdravlje
  • prepoznati specifične čimbenike rizika za pojedine opće i oralne bolesti
  • provoditi opće i specifične mjere prevencije infektivnih i neinfektivnih bolesti
  • provoditi opće i specifične mjere prevencije oralnih bolesti
  • objasniti ulogu zdravstvenog odgoja u prevenciji i rehabilitaciji oralnih bolesti
  • objasniti utjecaj ishrane na opće i oralno zdravlje
  • opisati ulogu javnozdravstvenih programa u promicanju oralnog zdravlja stanovništva i specifičnih populacionih skupina