blank

Dokumenti na razini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (.pdf)

Odluka o ustrojstvu (.pdf)

Pravilnik o radu (.pdf)

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (.pdf)

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta (.pdf)

Pravilnik o nagrađivanju djelatnika (.pdf)

Odluka o cijenama iznajmljivanja dvorana, tehničke opreme i oglasnog prostora (.pdf)

Odluka o službenim putovanjima u zemlji i inozemstvu te načinu odobravanja službenih putovanja (.pdf)

Pravilnik o blagajničkom poslovanju (.pdf)

Pravilnik o plaćama (.pdf)

Pravilnik o raspodjeli i korištenju prihoda ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti (.pdf)

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka (.pdf)

Pravilnik o radu zavoda i katedri (.pdf)

Pravilnik Fonda za znanost - pročišćeni tekst (.pdf)

Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja (.pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (.pdf)

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima (.pdf)

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (.pdf)

Pravilnik o radu knjižnice (.pdf)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (.pdf)

Pravilnik o načinu dodjele i održavanju imenika -  AAI elektronički identitet (.pdf)

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora (.pdf)

Odluka o troškovima provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava (.pdf)

Upute za postupak provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava (.pdf)

Odluka o utrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz višegodišnjeg namjenskog financiranja znanosti sredstvima za VIF2018 (srpanj 2018-srpanj 2019)  (.pdf)

Postupnik o izdavanju i objavljivanju rezultata studentske ankete (.pdf)

Obavijest o korištenju godišnjeg odmora - OGZ2 (.doc)

Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora - OGZ1 (.doc)

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapija u Orahovici:

Studija o opravdanosti izvođenja predloženog Sveučilišnog preddiplomskog dislociranog studijskog programa Fizioterapija u Orahovici (.pdf)

Mišljenje o usklađenosti, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (.pdf)

Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, suglasnost za izvođenje (.pdf)

Potvrda u upisu preddiplomskog sveučilišnog studija fizioterapija u Orahovici u Upisnik studijskih programa (.pdf) 

Dokumenti koji se odnose na studente Fakulteta:

 

Statut Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (.pdf)

Pravilnik o demonstraturi i demonstratorima (.pdf)

Pravilnik o nagrađivanju studenata (.pdf)

Odluka o linearnom modelu studiranja (.pdf)

Pravilnik o stručnoj-kliničkoj praksi studenata (.pdf)

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučlilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2019. (.pdf)

 

Izvješća:

Financijski plan 2020.-2022. (.pdf)

Završni račun za 2019. godinu (.pdf)

Završni račun za 2018. godinu (.pdf)

Završni račun za 2017. godinu (.pdf)

webmail studomat