blank

Akademski sat 2019./2020.

U zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 1.listopada 2019. godine dekan Fakulteta, prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dr. med. sa suradnicima je održao akademski sat za studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine i studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo.
Dekan je studente upoznao sa onim što se očekuje od studenata Fakulteta kao i sa onim što Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nudi svojim studentima. Brucošima se obratilo i nastavno osoblje Fakulteta, u prvom redu doc. dr. sc. Štefica Mikšić i doc. dr. sc. Marko Lukić, kao i predstavnici administracije i Studentskog zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Akademski sat za studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine održan je u sklopu predmeta Medicinska biologija, dok je za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u sklopu predmeta Prehrana ljudi.

webmail studomat