blank

Sastavnice sveučilišta

 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
 • Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
 • Filozofski fakultet
 • Građevinski i arhitektonski fakultet
 • Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
 • Medicinski fakultet
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Pravni fakultet
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet
 • Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
 • Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
 • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 • Odjel za fiziku
 • Odjel za biologiju
 • Odjel za kemiju
 • Odjel za matematiku
 • Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
 • Studentski Centar Osijek
 • Studentski Centar Slavonski Brod
 • Studentski dom u Đakovu
 • Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
 • Sveučilišni centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti
 • Centar za stručne studije
 • Sveučilišni centar za cjeloživotno učenje
 • Tera Tehnopolis d.o.o.
 • Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.

webmail studomat