blank

Rezultati razredbenog postupka - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Pregrada

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA I KONAČNA RANG LISTA

pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini

R. br.

Ime

Prezime

Ukupni broj bodova

1.

Boris

Jorgić

95

2.

Martina

Šimek

94

3.

Goran

Đapić

92

4.

Martina

Klješčik

90

5.

Katarina

Kovačević

90

6.

Bojan

Petrov

90

7.

Tomislav

Ujević

88

8.

Boris

Marušić

87

9.

Zdenko

Damjanović

84

10.

Ivana

Ileš

84

11.

Ante

Kapitanović

84

12.

Saša

Marenjak

82

13.

Velimir

Barić

82

14.

Dino

Koić

80

15.

Ana

Lončar

80

16.

Mario

Vukomanović

79

17.

Josip

Alšić

78

18.

Tomislav

Tomas

78

19.

Tomislav

Kulešević

77

20.

Josip

Baličević

76

21.

Jelena

Grgić

75

22.

Dubravka

Lončar

75

23.

Biljana

Tubić

69

24.

Marija

Bastalić

68

25.

Filip

Klješčik

63

26.

Dejan

Svalina

63

27.

Suzana

Vučak

61

28.

Đurđica

Cindrić

54

 

 

Poziv pristupnicima - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi

Povjerenstvo za provođenje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini objavljuje

P O Z I V

pristupnicima Natječaja za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademsku 2019./2020. godinu da će se dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) održati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Osijeku, Cara Hadrijana 10E, u Kabinetu vještina 3 – Pedijatrija, na II. katu zgrade, dana 9. srpnja 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

 

R.BR.

IME

PREZIME

 

1.

Josip

Alšić

- s početkom u 8.00 sati

2.

Josip

Baličević

3.

Velimir

Barić

4.

Marija

Bastalić

5.

Đurđica

Cindrić

6.

Zdenko

Damjanović

7.

Goran

Đapić

8.

Jelena

Grgić

9.

Ivana

Ileš

10.

Boris

Jorgić

11.

Ivan

Kanisek

12.

Ante

Kapitanović

13.

Filip

Klješčik

14.

Martina

Klješčik

15.

Dino

Koić

16.

Katarina

Kovačević

- s početkom u 9.00 sati

17.

Tomislav

Kulešević

18.

Ana

Lončar

19.

Dubravka

Lončar

20.

Saša

Marenjak

21.

Boris

Marušić

22.

Bojan

Petrov

23.

Dejan

Svalina

24.

Ivan

Šilović

25.

Martina

Šimek

26.

Tomislav

Tomas

27.

Biljana

Tubić

28.

Tomislav

Ujević

29.

Suzana

Vučak

30.

Mario

Vukomanović

 

 Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 11. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).

 

Obavijest pristupnicima

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 13. točki 2. podtočki 17. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar), za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar), za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Potpuni sadržaj Odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Životopis pristupnika (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. lipnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. TAMARE ALEBIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne humanističke znanosti, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„MEDICINA NAJSTARIJIH KULTURNIH NARODA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 10. srpnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika” pred studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, učionica 1.2 (prvi kat lijevo).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-15
Osijek, 1. srpnja 2019.

Obavijest pristupnicima

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 13. točki 48. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za cjeloživotno učenje u Uredu za cjeloživotno učenje na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za cjeloživotno učenje u Uredu za cjeloživotno učenje, za rad na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Potpuni sadržaj Odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Životopis pristupnika (.pdf)

Obavijest pristupnicima

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar), za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 55/2019; 31. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 30. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek, dana 02. srpnja 2019. godine objavljuje

REZULTATE NAKON PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) PRISTUPNIKA PRED POVJERENSTVOM (.pdf)

Prijave za test psihomotorike - Dentalna medicina

Prijave za test psihomotorike 2019. - dentalna medicina – 3. ljetni rok (6.7.2019.)

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI  PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.

Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 2. srpnja 2019. godine do 5. srpnja (u 12 sati) 2019. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 6. srpnja 2019. godine u 8:00 sati.

S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.

Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni 8. srpnja 2019. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 9. srpnja 2019.godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 9. srpnja 2019. godine u vremenu od 9 do 12 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

Prijave za test psihomotorike 2019. - dentalna medicina – 3. ljetni rok (6.7.2019.)

INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI  PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 
2019./2020.

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti 
OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 2. srpnja 2019. godine do 5. srpnja (u 12 sati) 2019. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 6. srpnja 2019. godine u 8:00 sati.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti  će biti objavljeni
 8. srpnja 2019. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 
9. srpnja 2019.godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 
9. srpnja 2019. godine u vremenu od 9 do 12 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

Obavijest pristupnicima

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za cjeloživotno učenje u Uredu za cjeloživotno učenje, za rad na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljenog 06. lipnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 06. lipnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 07. lipnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 57/2019, dana 02. srpnja 2019. godine objavljuje


REZULTATE NAKON PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) PRISTUPNIKA PRED POVJERENSTVOM (.pdf)

webmail studomat