blank

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

1.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog  profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina na neodređeno vrijeme za 30% radnog vremena

2.    u  Katedri za kemiju i biokemiju

2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog  profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani genetika, genomika, proteomika čovjeka na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena

3.    u  Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

4. u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

5. u  Katedri za kliničku medicinu

5.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

6. u  Katedri za povijest medicine i društvene znanosti

6.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području  Društvene znanosti, znanstvenom polju ekonomija

7. u  Katedri za kirurgiju

7.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

8. u  Katedri za kliničku medicinu

8.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina

8.2. šest suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

8.3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija

8.4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

8.5. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti

8.6.  dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

9. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

9.1. pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

10. u Katedri za biofiziku i radiologiju

10.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija

11. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

11.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija
 
11.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani anesteziologija s reanimatologijom
 

12. u Katedri za javno zdravstvo

12.1. četiri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

12.2. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

13. u  Katedri za kirurgiju

13.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija,

14. u  Katedri za patologiju

14.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patologija

15. u Katedri za  pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

15.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

16. u  Katedri za dentalnu medicinu

16.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina

17. za Studij Fizioterapije

17.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija

18. u Katedri za psihijatriju

18.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

18.2. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo  Osijek,  www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek,  www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31 000 OSIJEK

Datum objave: 24.11.2017.

webmail studomat