blank

Test psihomotorike - Dentalna higijena - 2018.

Prijave za test psihomotorike 2018. - dentalna higijena - ljetni rok

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA

PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE - AKADEMSKA GODINA 2018./2019.


Način prijave


Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Obrazac prijave


Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca OBRAZAC


Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.


Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.


Rok za prijavu


Prijave traju od 9. travnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 9. lipnja 2018. godine.


S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.


Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 12. lipnja 2018. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 13. lipnja 2018. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.


Uvid u dokumentaciju će se obaviti 13. lipnja 2018. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.


O provjeri psihomotoričkih sposobnosti


Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

webmail studomat