blank

Poništenje dijela natječaja

Na temelju članka 51. stavak 1. podstavak 7. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a na temelju prijedloga Povjerenstva za kadrovski razvoj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Fakultetsko vijeće Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je na svojoj 3. redovitoj sjednici u akademskoj 2018./2019. godini, održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, pod točkom 5.8. dnevnog reda donijelo sljedeću

O D L U K U

I.

Poništava se dio natječaja objavljenog 30. studenog 2018. godine u „Narodnim novinama” (broj 106/2018), u „Glasu Slavonije”, na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr) te na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr) u dijelu koji se odnosi na izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija, na Katedri za biologiju i kemiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (točka 6. natječaja).

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama”, u „Glasu Slavonije”, na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr), i na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-06/18-04/19
URBROJ: 2158/97-97-05-18-41
Osijek, 19. prosinca 2018.

webmail studomat