blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 21. prosinca 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

JOSIPA JAKABA, pristupnika natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PRIMJENA INFORMATIKE U DENTALNOJ MEDICINI"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 10. siječnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Gnatologija pred studentima treće godine Integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, u velikoj predavaoni u dvorištu zgrade Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Crkvenoj ulici 21, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-48
Osijek, 21. prosinca 2018.

webmail studomat