blank

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice I. vrste-voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta)  koji je objavljen 18. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te 19. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u "Narodnim novinama" broj 114/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 8. siječnja 2019. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 15. siječnja 2019. godine (utorak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Upute i obavijesti kandidatima možete pronaći u punom sadržaju obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 11. siječnja 2018.

webmail studomat