blank

Odluka o visini troškova

Na temelju članka 161. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.) te sukladno članku 3. stavku 3. podstavku 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a u skladu s točkom II. Odluke Rektorskog zbora o naknadi za provjeru vjerodostojnosti diploma od 23. siječnja 2019. godine (Klasa: 602-04/18-05/35 Ur. broj: 380-230/071-19-13) dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, donosi sljedeću

ODLUKU

o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Potpuni sadržaj odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o troškovima provjere vjerodostojnosti (.pdf)
Upute za postupak provjere vjerodostojnosti: Upute za postupak provjere vjerodostojnosti (.pdf)

webmail studomat