blank

Obavijest

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljenog 22. siječnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. siječnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek, na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 8/2019, dana 18. veljače 2019. godine objavljuje

REZULTATE NAKON PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATA PRED POVJERENSTVOM

Dana 8. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljen je Poziv na testiranje za jedanaest (11) pristupnika Natječaja koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati nakon pisanog testiranja i razgovora (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-19-36
Osijek, 18. veljače 2019.

webmail studomat