blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. ožujka 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

SILVANE PIŠKORJANAC, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„Rh-FAKTOR I TRUDNOĆA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega u zajednici pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek, u predavaonici u podrumu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-09
Osijek, 8. ožujka 2019.

webmail studomat