blank

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog dana 20. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 22. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 18/2019 i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. veljače u „Glasu Slavonije“, kako slijedi:

- točka 2.2. natječaja mijenja se na način da se riječi „fizikalna medicina i rehabilitacija“ mijenjaju riječju „kirurgija“

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.

 

KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 7. ožujka 2019.

webmail studomat