blank

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena), objavljen 27. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama” broj 20/2019 i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr).

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama” i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 15. ožujka 2019.

webmail studomat