blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. lipnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. TAMARE ALEBIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne humanističke znanosti, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„MEDICINA NAJSTARIJIH KULTURNIH NARODA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 10. srpnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika” pred studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, učionica 1.2 (prvi kat lijevo).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-15
Osijek, 1. srpnja 2019.

webmail studomat