blank

Poziv pristupnicima - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi

Povjerenstvo za provođenje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini objavljuje

P O Z I V

pristupnicima Natječaja za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademsku 2019./2020. godinu da će se dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) održati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Osijeku, Cara Hadrijana 10E, u Kabinetu vještina 3 – Pedijatrija, na II. katu zgrade, dana 9. srpnja 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

 

R.BR.

IME

PREZIME

 

1.

Josip

Alšić

- s početkom u 8.00 sati

2.

Josip

Baličević

3.

Velimir

Barić

4.

Marija

Bastalić

5.

Đurđica

Cindrić

6.

Zdenko

Damjanović

7.

Goran

Đapić

8.

Jelena

Grgić

9.

Ivana

Ileš

10.

Boris

Jorgić

11.

Ivan

Kanisek

12.

Ante

Kapitanović

13.

Filip

Klješčik

14.

Martina

Klješčik

15.

Dino

Koić

16.

Katarina

Kovačević

- s početkom u 9.00 sati

17.

Tomislav

Kulešević

18.

Ana

Lončar

19.

Dubravka

Lončar

20.

Saša

Marenjak

21.

Boris

Marušić

22.

Bojan

Petrov

23.

Dejan

Svalina

24.

Ivan

Šilović

25.

Martina

Šimek

26.

Tomislav

Tomas

27.

Biljana

Tubić

28.

Tomislav

Ujević

29.

Suzana

Vučak

30.

Mario

Vukomanović

 

 Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 11. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta (www.fdmz.hr).

 

webmail studomat