blank

Rezultati razredbenog postupka - Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Pregrada

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA I KONAČNA RANG LISTA

pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini

R. br.

Ime

Prezime

Ukupni broj bodova

1.

Boris

Jorgić

95

2.

Martina

Šimek

94

3.

Goran

Đapić

92

4.

Martina

Klješčik

90

5.

Katarina

Kovačević

90

6.

Bojan

Petrov

90

7.

Tomislav

Ujević

88

8.

Boris

Marušić

87

9.

Zdenko

Damjanović

84

10.

Ivana

Ileš

84

11.

Ante

Kapitanović

84

12.

Saša

Marenjak

82

13.

Velimir

Barić

82

14.

Dino

Koić

80

15.

Ana

Lončar

80

16.

Mario

Vukomanović

79

17.

Josip

Alšić

78

18.

Tomislav

Tomas

78

19.

Tomislav

Kulešević

77

20.

Josip

Baličević

76

21.

Jelena

Grgić

75

22.

Dubravka

Lončar

75

23.

Biljana

Tubić

69

24.

Marija

Bastalić

68

25.

Filip

Klješčik

63

26.

Dejan

Svalina

63

27.

Suzana

Vučak

61

28.

Đurđica

Cindrić

54

 

 

webmail studomat