blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad studenata, mladih znanstvenika te znanstvenika seniora u kalendarskoj godini 2018.

Pravo natjecanja za nagradu za najbolji znanstveno istraživački rad (u nastavku: Nagrada) u kalendarskoj godini 2018. imaju:

a) Studenti Fakulteta,

b) mladi znanstvenici - asistenti, poslijedoktorandi, znanstveni novaci te nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima unutar pet (5) godina od obrane doktorske disertacije - zaposlenici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji u trenutku prijave imaju najviše 35 godina starosti,

c) znanstvenici seniori - znanstvenici u znanstveno-nastavnim zvanjima zaposlenici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave na natječaj iz točke I. ove Odluke predaju se na urudžbeni zapisnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, adresirane na Odbor za znanost – s naznakom: „Prijava na natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad, N/P Iva Roguljić“ do 16. rujna 2019. godine te u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Evaluaciju pristiglih prijava na natječaj provodi Odbor za znanost koji će predložiti dobitnike nagrada u svakoj kategoriji iz točke II. ove Odluke na usvajanje Fakultetskom vijeću.

Potpuni sadržaj Natječaja i Odluku Dekana o kriterijima za dodjelu nagrade možete pronaći u prilogu:

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad (.pdf)

Odluka Dekana o kriterijima za dodjelu nagrade za najbolji znanstveno-istraživački rad (.pdf)

 

 

KLASA: 602-04/19-01/35
URBROJ: 2158/97-97-02-19-01
Osijek, 29. srpnja 2019.

webmail studomat