blank

Upisnik - Kvaliteta i sigurnost dodataka prehrani na bazi pčelinjih proizvoda

Poštovani,

obavještavamo vas kako je upitnik o dodacima prehrani i pčelinjim proizvodima koji ulaze u njihov sastav objavljen na slijedećoj poveznici: https://upu-pgz.hr/upitnik/. Upitnik je, uz analize mikrobioloških i kemijskih parametara, odnosno, parametara kvalitete dodataka prehrani i samog meda, važan dio istraživanja pod naslovom: „Kvaliteta i sigurnost dodataka prehrani na bazi pčelinjih proizvoda“, koje se provodi u na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ljubazno Vas molim da isti ispunite te ga proslijedite na ispunjavanje svim svojim kolegama, suradnicima i studentima kako bismo dobili potpuniju i jasniju sliku o tome koliko i kako hrvatski potrošači koriste dodatke prehrani na bazi pčelinjih proizvoda kao i o tome jesu li i koliko takvi proizvodi sigurni.

webmail studomat