blank

Rezultati razredbenog postupka


Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini na 2. (jesenskom) upisnom roku:

Rezultati (.pdf)

webmail studomat