blank

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija Orahovica, u akademskoj 2019./2020. godini.

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija Orahovica (.pdf)

Obavještavaju se svi pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Fizioterapija u Orahovici (tablica na poveznici iznad) da su temeljem Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 24. rujna 2019. godine (KLASA: 602-04//19-06/3, URBROJ: 2158-60-01-19-35), stekli pravo upisa u I. godinu navedenog studija u statusu redovitih studenata.

webmail studomat