blank

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi, u akademskoj 2019./2020. godini, na natječaju za upis objavljenom 23. rujna 2019. godine (popuna upisne kvote).

Rezultati i rang lista (.pdf)

webmail studomat