blank

Sporazum o suradnji

18. listopada 2019. godine, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku su sklopili Sporazum o suradnji u području edukacije i znanstvenih istraživanja. Tim sporazumom se dogovara suradnja, pomoć i podrška u područjima implementacije i razvoja preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, harmonizaciji preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na razini Republike Hrvatske, suradnji u znanstvenim istraživanjima, aktivnoj suradnji u međunarodnoj sferi, razmjeni inicijativa, informacija i iskustava u poljima obrazovanja i znanstvenih istraživanja, suradnji na zajedničkom izdavanju knjiga i materijala za edukaciju, suradnji u organizaciji domaćih i međunarodnih konferencija, mitinga, simpozija i seminara, razmjeni akademskog i administrativno-tehničkog osoblja u implementaciji obrazovanja i znanstvenih istraživanja i pokretanju inicijative na stvaranju zajedničkog doktorskog studija.

 

IMG 3442

webmail studomat