blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 27. listopada 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. MARINE GRADIŠER, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„DIJAGNOZA, PATOFIZIOLOGIJA I LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 11. studenoga 2019. godine s početkom u 16.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Globalizacija i zdravlje” pred studentima druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Srednje škole Čakovec, Ulica Jakova Gotovca 2.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-18
Osijek, 4. studenoga 2019.

webmail studomat