blank

Odluka o izboru zaposlenika

Na temelju članka 30. stavka 3 podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 13. točki 3. pod 3.1. podtočki 3.1.5.1. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te sukladno članku 34. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 27. studenoga 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

webmail studomat