blank

POZIV SVIM BIVŠIM STUDENTIMA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Inicijativni odbor za osnivanje i registraciju udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek poziva vas na osnivačku skupštinu udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koja će se održati dana 17. prosinca 2019. godine u 16:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, potkrovlje, Cara Hadrijana 10E.

Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek se osniva kao dobrovoljna udruga čija je misija:

- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu,

- razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge,

- umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge,

- sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je završila preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij ili neki od programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu koja se nalazi na web stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te ispunjenu pristupnicu podnosi predsjedniku ili tajniku Udruge.

Poziv na sjednicu osnivačke skupštine (.pdf)

webmail studomat