blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DALIBORKE MILETIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„STANDARDIZIRANA EHOGRAFIJA - UVIJEK SUVREMENA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 19 prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Organizacija i struktura poslijediplomskog specijalističkog studija „Oftalmologija i optometrija“ pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskom fakultetu Osijek” pred studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija u Predavaonici Klinike za očne bolesti Kličke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Boris Šimunjak, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-25
Osijek, 10. prosinca 2019.

webmail studomat